Suport homeopàtic en Oncologia i Pediatria

Suport homeopàtic en Oncologia i Pediatria

DIRIGIT A

Titulats Universitaris de diferents especialitats com: Medicina, Veterinària i Odontologia.

QUÈ APRENDRÀS

  • L’ús segur d’una sèrie de medicaments de provada eficàcia clínica, que facilitaran el seu treball amb els pacients.
  • Conèixer quina utilitat tenen els medicaments que els pacients ja prenen, recomanats per un professional degudament format, i poder aconsellar sobre la utilitat de la seva complementarietat.

COM HO APRENDRÀS

En 2 mòduls presencials i independents de 12 hores cadascun. 

ACREDITACIÓ QUE S’OBTÉ

Un cop finalitzat cada mòdul s’obtindrà per a cadascun d’ells, un Certificat d’Assistència del Programa Philippus del Real Centro Universitario Escorial – Mª Cristina (R.C.U.). Titulació pròpia.

PREU

Cada mòdul té un preu de 450€. La matriculació de cada mòdul és individual (informació sobre matriculació i formes de pagament al final del dossier). 

MÉS INFORMACIÓ SOBRE HOMEOPATIA

L’homeopatia és un mètode terapèutic basat en els principis i les bases que va exposar el seu fundador el Dr. Samuel Hahnemann fa més de 200 anys. La llarga trajectòria i la seguretat de la terapèutica homeopàtica ens ofereixen tractaments efectius i fora de tot risc, ni efectes secundaris; gràcies a la nul·la toxicitat dels medicaments homeopàtics i a la seva fàcil administració ens trobem amb una eina terapèutica amb llarga experiència i consagrada en unes bases fermes i irrefutables.

El curs està dirigit a professionals sanitaris que volen adquirir coneixements homeopàtics en cures de suport al pacient.

El principi i finalitat que ens mou a posar en funcionament aquestes unitats de suport homeopàtic, va en la direcció de donar a conèixer els diferents medicaments que són d’utilitat en les diferents àrees de la medicina, de tal manera que sense ser necessària una formació de gran profunditat i temps, es pugui adquirir un coneixement succint d’aquest arsenal que els pacients demanen cada cop més.

No tenim la intenció amb aquests mòduls de suport de formar homeòpates especialistes, però sí mostrar que en cadascuna de les especialitats pot haver, i hi ha, medicaments que poden facilitar les coses als pacients, sense generar efectes secundaris rellevants.

Las casillas marcadas con * son obligatorias

Demanan's més informació

/*conversion adwords*/ /*conversion adwords*/